Wat zijn de verschillende rechtsbronnen?

De vier meest voorkomende bronnen van het recht omvatten culturele gebruiken, gewoonterecht, precedent, en wetgeving. Elke cultuur, land, provincie of gemeente heeft zijn eigen methoden en normen voor het maken van wetten. Terwijl methodieken en technische aspecten kunnen verschillen, de basiswet bronnen consistent zijn, het naderen van bijna universele sourcing-normen, ongeacht het land, cultuurhistorie of politieke klimaat. In verschillende mate, bijna alle regeringen en andere vormen van leiderschap vertrouwen op soortgelijke bronnen of een combinatie van bronnen om wetten vast te stellen.

Australische wetgeving, bijvoorbeeld, komt voort uit het gemeen recht, wetgeving en Australiaa € ™ s grondwet. Relatief, rechtsbronnen in Spanje onder meer wetgeving, meestal aangeduid als de beginselen van het recht, maar ook culturele gebruiken. In de Verenigde Staten en veel Europese landen, wet bronnen zijn jurisprudentie of precedent, wetgeving en het gemeen recht. Alle wetgeving bronnen in de Verenigde Staten moet voldoen aan de federale staat en de grondwettelijke rechten en richtlijnen, zodat ze dienen het grotere goed van de samenleving.

Zelfs de meest primitieve samenlevingen hebben bronnen van het recht, zij het doorgaans minder geformaliseerd. Waar ontwikkelde landen gebruiken common law, stammen en volken vertrouwen op gewoonterecht. Zulke wetten zijn gebaseerd op culturele tradities en overtuigingen met betrekking tot aanvaardbare gedragingen en praktijken gehouden door tribale samenleving en haar oudsten. Zulke wetten, of geacht gebruikelijk of common law, zelden verschijnen in geschreven vorm, maar de burgers zich aan dergelijke regels in dezelfde mate als aan geschreven recht. In termen van rechtsbronnen, douane en common law vertegenwoordigen de universele bron voor maatschappelijke regels in alle culturen en landen.

Met betrekking tot de meest voorkomende bronnen wet in beschaafde maatschappij, de wetgeving is een vorm van formele geschreven wet te vinden in vrijwel elk land en de gemeente over de hele wereld. Wetgeving omvat executive evenals koninklijke besluiten, de federale staat en de statuten, reconstructies, en constitutionele gezag. In het kort, is de wetgeving geschreven wet uitgevaardigd door de officiële bestuursorgaan van een bepaald volk. Dergelijke wetten zijn gecodificeerd in bepaalde taal voor gebruik en de interpretatie door rechtssysteem elke countryâ € ™ s.

Tot slot, hoewel niet alle overheidsinstanties gebruiken jurisprudentie of precedent als bronnen van het recht, die vaak gebruik maken van jurisprudentie om legitimiteit en de toepassing van het recht vast te stellen. Wanneer een rechtbank of een andere officiële regels entiteit op een bepaalde rechtsvraag niet eerder aangepakt, wordt een precedent geschapen. Die jurisprudentie geschiedenissen bieden een gedocumenteerd verslag waarbij gemeenschappelijke en wetgevende wetten worden toegepast op reële situaties. Als bron van recht, voorrang en rechtspraak dienen om gedocumenteerde, echte wereld toepassing van een bepaalde wet.

Gezien het leven van één recht, kan elk van de vier rechtsbronnen worden beschouwd als een ontwikkelingsstadium. Om dit te illustreren, kan een samenleving juiste huwelijksleeftijd te vestigen door middel van culturele gewoonten. Naarmate de samenleving groeit en voorschotten, culturele overtuigingen en praktijken vast te stellen een meer formele begrip van de juiste trouwen leeftijd, die de basis vormen van het gemeen recht. Precedent, wat betekent dat leiders openbaar maken beslissingen en daarmee een openbaar register van dergelijke wetten, back-up van het gemeen recht en bepaalt de geldigheid ervan door middel van documentatie. Uiteindelijk worden deze wetten geschreven en gecodificeerd, wat resulteert in wetgevende wet.

  • Wetgeving in de Verenigde Staten wordt gemaakt door het Congres op Capitol Hill in Washington, DC
  • Alle Verenigde Staten wetten moeten voldoen aan de federale grondwet.