Notering Alle Stijlen in de Style Drop-Down Lijst

Wanneer u voor het eerst een document wilt maken, heb je vaak de behoefte om verschillende stijlen te gebruiken voor uw leden. Helaas kan die stijlen niet in eerste instantie zichtbaar op de Style keuzelijst op de werkbalk Opmaak. Standaard is de Style keuzelijst staan ​​alleen de volgende stijlen:

  • Ingebouwde Kop 1, Kop 2 en Kop 3 stijlen.
  • Built-in Normal en Standaard Paragraaf Font stijlen.
  • Elke gebruiker gedefinieerde (niet-ingebouwd) stijlen.
  • Alle stijlen in gebruik in het document.

Als u wilt een lijst van alle ingebouwde stijlen in de lijst, gewoon de SHIFT-toets ingedrukt terwijl u op de pijl-omlaag aan de rechterkant van de Stijl keuzelijst. Woordenlijsten plichtsgetrouw meer stijlen dan je ooit nodig heeft.

WordTips is uw bron voor kosteneffectieve Microsoft Word training. (Microsoft Word is de meest populaire tekstverwerker in de wereld.) Deze tip (858) van toepassing op Microsoft Word 97, 2000, 2002, en 2003.