Wat Is Accounting Conservatisme?

Boekhouding conservatisme is een financiële benadering veel bedrijven gebruiken om de hoeveelheid risico in hun boekhoudkundige informatie te beperken. Deze voorzichtige methode verwacht een lagere winst, samen met hogere verliezen. Bedrijven kunnen deze aanpak gebruiken om misleidende interne of externe belanghebbenden uit het bedrijfsleven met betrekking tot de financiële gezondheid van de onderneming te voorkomen. Er bestaan ​​verschillende manieren om de conservatieve benadering van een bedrijf de boekhoudkundige praktijken toe te passen.

Gemeenschappelijke Methoden

Strikte erkenning van de omzet is een gemeenschappelijk beleid voor veel bedrijven gebruik van accounting conservatisme. Opbrengstverantwoording volgt de basis boekhouding concept bekend als de matching principe, dat vereist dat alle kosten die gedurende de verslagperiode zijn inbegrepen bij alle inkomsten gerapporteerd over de jaarrekening. Wanneer de goederen worden verkocht of diensten volledig en de opbrengst is realiseerbaar is, wordt erkend; realiseerbare omzet geeft aan een transactie waarbij punten worden ingewisseld voor contant geld of claims aan contant geld, zoals een debiteuren. Boekhouding conservatisme niet recordomzet tot alle informatie met betrekking tot financiële transactie is realiseerbaar; dit zorgt ervoor dat het bedrijf niet over-rapport inkomsten, wat kan leiden tot opgeblazen brutowinst.

Een andere conservatieve benadering in de boekhouding wordt overschatten de voorziening voor dubieuze debiteuren. Bedrijven die goederen of diensten te verkopen meestal vinden ze een hoge rekening debiteurenbalansen; Dit betekent dat een aantal klanten danken het bedrijf geld in om een ​​transactie volledig af te ronden. De voorziening voor dubieuze debiteuren vertegenwoordigt een figuur zal het bedrijf verwacht te ontvangen van klanten. Boekhouding conservatisme verslagen hogere voorzieningen voor dubieuze rekeningen om ervoor te zorgen dat de boekhouding van de onderneming te ontvangen presenteert een meer accurate toekomstige vooruitzichten voor de inning van de betalingen.

Een bedrijf kan ook gebruik maken van boekhoudkundige conservatisme bij het meten van de waarde van de activa en passiva van de onderneming, die een conservatieve benadering van het bedrijf de balans presenteert. In de afgelopen decennia, de financiële markten meer vertrouwen op de balansgegevens van een bedrijf dan op een winst- en verliesrekening, meestal omdat de balans geeft informatie over de werkelijke economische waarde van een onderneming. De basis berekening voor de economische waarde van een bedrijf is de totale activa minus totale verplichtingen; conservatieve boekhoudkundige benaderingen helpen om ervoor te zorgen dat deze informatie niet wordt hard opgepompt om een ​​beter beeld te krijgen van de financiële informatie van het bedrijf te presenteren.

Valse Aantallen

Een belangrijk probleem bij het gebruik van accounting conservatisme is de mogelijkheid voor een bedrijf om onder-rapport inkomen tijdens een lopende verslagperiode en over-rapport inkomen op een later tijdstip. Dit gebeurt omdat het bedrijf geen inkomsten herkent of zorgt voor een hoog voorziening voor dubieuze debiteuren, hoewel het geld is eigenlijk inbaar. Extreem hoog inkomen op latere tijdstippen kunnen zakelijke belanghebbenden leiden tot geloven dat het bedrijf wordt beter presteren dan het werkelijk is onder de huidige omstandigheden. Deze fluctuerende winst- en verliesrekening en balans kan vervormde informatie te creëren, waardoor het moeilijk is voor een bedrijf om zijn ware financiële prestaties bijhouden.

  • Accounting conservatisme anticipeert lagere winsten, samen met hogere verliezen.